Tất cả các file tài liệu/biểu mẫu liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm dưới đây là các biểu mẫu hiện hành, đang áp dụng cho tất cả các sản phẩm bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt để khách hàng tham khảo.

BHHG sẽ gửi file mềm các tài liệu/biểu mẫu liên quan đến email khách hàng đăng ký sau khi khách hàng đặt mua thành công các sản phẩm bảo hiểm tại website baohiemhoanggia.vn

 

A. BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẢO VIỆT (Bảo Việt An Gia, Bảo việt Intercare, Bảo Việt K-care...)

BIỂU MẪU

1. Giấy yêu cầu bảo hiểm Bảo Việt An Gia

2. Giấy yêu cầu bồi thường Bảo Việt An Gia

3. Giấy yêu cầu bảo hiểm Bảo Việt InterCare

4. Giấy yêu cầu bồi thường Bảo Việt InterCare

5. Giấy yêu cầu bảo hiểm Bảo Việt K-Care

6. Giấy yêu cầu bồi thường Bảo Việt K-Care

7. Giấy yêu cầu bảo hiểm Tai nạn con người

8. Giấy yêu cầu bồi thường Tai nạn con người

9. Giấy yêu cầu bảo hiểm Kết hợp con người

10. Giấy yêu cầu bồi thường Kết hợp con người

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

1. Dịch vụ bảo lãnh viện phí và chi trả bồi thường của Bảo Việt 

2. Quy trình bảo lãnh viện phí

3. Danh sách các Bệnh viện/Phòng khám tại Hà Nội liên kết với Bảo Việt bảo lãnh viện phí

4. Danh sách các Bệnh viện/Phòng khám tại Hồ Chí Minh liên kết với Bảo Việt bảo lãnh viện phí

5. Danh sách các Bệnh viện/Phòng khám tại các tỉnh thành khác trên cả nước liên kết với Bảo Việt bảo lãnh viện phí

6. Danh sách các Bệnh viện liên kết với Bảo Việt bảo lãnh viện phí tại HongKong, Thái Lan, Singapore

7. Dịch vụ chi trả bồi thường/Quy trình bồi thường/Hồ sơ yêu cầu bồi thường (Áp dụng cho sản phẩm Bảo hiểm tại nạn con người - Khách hàng cá nhân)

8. Giấy yêu cầu bồi thường cá nhân/Giấy yêu cầu bồi thường tổ chức

9. Lưu ý chung (áp dụng cho cả Dịch vụ bảo lãnh viện phí và Dịch vụ chi trả bồi thường).

 

B. BẢO HIỂM DU LỊCH

1. BM Giấy yêu cầu bồi thường Bảo hiểm du lịch flexi

2. Biểu phí Bảo hiểm Du lịch

3. Bảng quyền lợi bảo hiểm 

 

C. BẢO HIỂM XE MÁY

BIỂU MẪU

1. Tờ khai tai nạn và yêu cầu bồi thường Bảo hiểm Xe máy

2. Quy tắc bảo hiểm toàn diện mô tô xe gắn máy

 

D. BẢO HIỂM XE Ô TÔ

BIỂU MẪU

1. BM Giấy yêu cầu bảo hiểm xe ô tô

2. BM Giấy thông báo tai nạn & yêu cầu bồi thường bảo hiểm vật chất ô tô

3. Danh mục tài liệu cần có trong Hồ sơ bồi thường

4. Danh sách gara ô tô liên kết sửa chữa của Bảo Việt

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

1. Phạm vi bảo hiểm - Bảo hiểm ô tô Bảo Việt

2. Dịch vụ cứu hộ giao thông

3. Hướng dẫn hạn chế tổn thất

4. Thông tin dịch vụ cứu hộ miễn phí

5. Danh sách các Trung tâm cứu hộ trên toàn quốc

 

E. BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

BIỂU MẪU/TÀI LIỆU

1. BM Giấy yêu cầu bảo hiểm Nhà tư nhân

2. BM Giấy yêu cầu bồi thường Bảo hiểm Người chơi Golf

3. BM Giấy yêu cầu bổ sung Bảo hiểm Nhà tư nhân

4. Bảng quyền lợi và Biểu phí bảo hiểm Nhà tư nhân

 

F. BẢO HIỂM GOLF

BIỂU MẪU

1. BM Giấy yêu cầu bảo hiểm Người chơi Golf

2. BM Giấy thông báo thiệt hại và yêu cầu bồi thường Bảo hiểm Nhà tư nhân

0938399599
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bảo hiểm Hoàng Gia
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn